اخبار آرشيو    
 مدیر سیستم
  اهداف و برنامه ها
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/07/19

هدف کلی : - توسعه پژوهشهاي باليني شوراي پژوهشي بيمارستان آموزشي و واحد حمايت از توسعه تحقيقات باليني به منظورتوسعه کمی و کيفي پژوهشهاي باليني و هدايت

 مدیر سیستم
  استفاده از افیلیشن مرکز
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/02/13

پژوهشگران محترم میتوانند از افیلیشن زیر جهت در مقالات خود استفاده نمایند: Clinical Research Unit, Shafa Hospital, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

 مدیر سیستم
  مرکز توسعه تحقیقات بالینی شفا
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/02/13

در اسفند ماه سال 1395 مجوز فعالیت مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شفا به صورت مصوب به تصویب رسید و این مرکز در لیست مراکز توسعه تحقیقات بالینی کشور قرار گرفت

 مدیر سیستم
  مدیر مرکز
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1394/07/15

سید مصطفی سید عسکری

 مدیر سیستم
  لیست اعضا شورای پژوهشی
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1391/07/05

cv رشته تخصصی سمت در مرکز نام و نام خانوادگی ردیف cv نفرولوژی رئیس مرکز دکتر عباس اطمینان 1 cv ENT سرپرست مرکز دکتر علی اصغر عربی 2 cv اپیدمیولوژی عضو دکتر نرگس خانجانی 3 cv ENT

 مدیر سیستم
  رئیس مرکز
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1391/07/04

دکتر علی اصغر عربی cv

 مدیر سیستم
  برگزاری گارگاه دو روزه روش تحقیق
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1391/06/29

به اطلاع شرکت کنندگان در گارگاه روش تحقیق مقدماتی رسانده می شود جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه به دفتر پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان مراجعه فرمایند

 مدیر سیستم
  قابل توجه کلیه دستیاران ،کارورزان ، پرستاران و پژوهشگران محترم
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1391/03/24

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم میرساند ، مرکز توسعه تحقیقات بالینی شفا بیمارستان آماده دریافت کلیه طرحهای تحقیقاتی به منظور تصویب و همچنین پیداکردن همکار طرح با حفظ عنوان مجری طرح ، در دانشگاه علوم پزشکی میباشد . لذا علاقه مندان میتوانند جهت مشاوره در انتخاب عنوان طرح و درخواست جهت پیداکردن همکار ط

 مدیر سیستم
  شروع بکار پایگاه تحقیقات علوم بالینی
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1391/03/10

بدین وسیله به اطلاع کلیه اعضاء هیئت علمی ، دستیاران و سرپرستاران محترم میرساند ، شورای پژوهشی بیمارستان شفا در جهت ارتقاو فعالیت های پژوهشی بیمارستان آماده دریافت کلیه طرح های پژوهشی جهت بررسی و تصویب به صورت تخصصی میباشد . لذا علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دفتر پایگاه تحقیقات علوم ب

1