مدیر سیستم
  شروع بکار پایگاه تحقیقات علوم بالینی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1391/03/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

بدین وسیله به اطلاع کلیه اعضاء هیئت علمی ، دستیاران و سرپرستاران محترم میرساند ، شورای پژوهشی بیمارستان شفا در جهت ارتقاو فعالیت های پژوهشی بیمارستان آماده دریافت کلیه طرح های پژوهشی جهت بررسی و تصویب به صورت تخصصی میباشد . لذا علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دفتر پایگاه تحقیقات علوم بالینی بیمارستان  ، مراجعه نمایند


پایگاه تحقیقات علوم بالینی بیمارستان